Justeret praksis for sammenlægning af lejligheder

SAB har på baggrund af de første erfaringer med lejlighedssammenlægninger besluttet at øge den økonomiske budgetramme for en sammenlægning til 200.000 kr. Fremover kan en boligafdeling modtage et bidrag på op til 133.000 kr. til at dække udgifterne i forbindelse med sammenlægning af en lejlighed. Afdelingen forventes at bidrage med en tredjedel af udgiften. 

Kommunen begrænser muligheden for at sammenlægge

Københavns Kommune har begrænset antallet af afdelinger i SAB, der kan vælge at sammenlægge lejligheder. Det er kun afdelinger med mange små boliger, der har muligheden. Kommunen ønsker at beholde små og billige boliger for at sikre, at byen er for alle og for at imødekomme efterspørgslen på boliger, der er til at betale.

Læs mere i referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22. november 2016, side 9

Skrevet af GAB, 24/1-17