Invitation
Fraftensmøde med SAB om KAB´s ydelseskatalogy


Kære afdelingsbestyrelser

På SAB´s repræsentantskabsmøde i 2019 blev det besluttet at afholde et fyraftensmøde om KAB´s ydelseskatalog. KAB´s ydelseskatalog indeholder de produktpakker
og ydelser som KAB tilbyder de almene boligorganisationer.
I inviteres derfor til at deltage i et fyraftensmøde onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00-18.30 i KAB, hvor specialkonsulent Ida Jørgensen vil give en præsentation og
gennemgang af ydelseskataloget samt orientering om igangværende proces med udvikling af kataloget. Der vil samtidig blive mulighed for at drøfte ydelseskataloget
og komme med input til forbedringer.

Program og info