Fokus på bæredygtighed i nybyggeri

Idrætskollegiet i Valby står til at modtage en flot sølvmedalje i ”bæredygtighed”, når det efter planen står færdigt i foråret 2020. Organisationsbestyrelsen har nemlig afsat 1. mio. kr.,  der er særligt øremærket til at forbedre de miljømæssige forhold omkring det kommende byggeri.

Pengene er afsat til at opnå en såkaldt DGNB certificering. DGNB er en metode til at vurdere og værdisætte et byggeris bæredygtighed. Formålet er at sikre fælles entydige og målbare standarder, der gør det muligt at sammenligne og derved certificere byggerier ud fra deres performance i en bæredygtig kontekst. DNGB-certificeringen har således både betydning for byggeprocessen og for valget af materialer. Formand for SAB, John B. Sørensen fortæller, at organisationsbestyrelsen håber at erfaringerne fra idrætskollegiet fremadrettet kan have en afsmittende effekt på andre af organisationens nybyggerier. ”Både organisationsbestyrelsen og vores afdelingsbestyrelser har i de senere år udvist stor interesse for at fremme bæredygtigt byggeri.

Med Valby Idrætskollegium får vi et nyt flagskib, der kan tjene til inspiration for andre nybyggerier i de kommende år”.  Said Hussein, som er en af organisationsbestyrelsens 2 repræsentanter i følgegruppen for Idrætskollegiet fortæller, at bæredygtighed og miljøbevidsthed har været en grundpille igennem hele udviklingen af projektet. ”Vi har helt fra starten haft en klar vision om, at det nye idrætskollegium i Valby skal være et foregangsbyggeri når det gælder miljø og bæredygtighed. Derfor er det glædeligt, at organisationsbestyrelsen nu har taget et afgørende skridt, på vej mod målet”. 

I de kommende måneder vil projektets rådgivere i tæt samarbejde med følgegruppen konkretisere hvordan projektet kan opnå mest bæredygtighed for pengene. Det forventes, at byggeriet påbegyndes i foråret 2019. Går alt efter planen kan 140 studerende bydes indenfor i det miljøcertificerede kollegium inden sommeren 2020. 

 

>> Find projektmappen på idrætskollegiet her <<