Det vil SAB - 7 mål for fremtiden

Med et nyt målsætningsprogram prioriterer SAB, hvordan selskabet gerne vil udvikle sig over de næste år.

Repræsentantskabet godkendte den 24. januar et nyt målsætningsprogram for SAB. Målsætningsprogrammet er resultatet af en lang proces i 2018, hvor selskabets beboervalgte på konferencer og områdemøder bidrog til at sætte kursen fremadrettet for SAB. Resultatet blev syv målsætninger med bred opbakning.

De syv mål

Det vil SAB - 7 mål for fremtiden:

  1. SAB skal være et boligselskab med sunde, tidssvarende og bæredygtige boliger med et godt bomiljø.
  2. SAB skal arbejde med nærhed og tryghed for beboere og medarbejdere.
  3. SAB skal have en velfungerende drift, hvor ny teknologi indføres med omtanke.
  4. SAB skal arbejde for at styrke og udvikle beboerdemokratiet.
  5. SAB skal være ansvarlig og attraktiv arbejdsplads.
  6. SAB skal være en aktiv spiller på den politiske scene.
  7. SAB skal via sociale indsatser skabe trivsel blandt beboerne.

Den gode proces mod målene

”Vi har været meget glade for processen og vil gerne takke alle for deres medvirken,” siger formand for SAB John B. Sørensen.

GAB, 29-01-2019


Den afsluttende konference om fremtidens SAB blev holdt på Arbejdermuseet i København.