Flere beboere, nye boligformer, bedre by- og butiksliv og flere veje ind og ud af Tingbjerg. Det er noget af det, der skal kendetegne Tingbjerg-Husum om 15-20 år, hvis visionerne i en ny strategi bliver til virkelighed.

I det seneste halve års tid har en gruppe rådgivere arbejdet på en strategi for byudvikling af Tingbjerg-Husum. Det har de gjort på bestilling fra Københavns Kommune, SAB og fsb. Nu er strategien klar og den helt overordnede vision er, at Tingbjerg skal blive en grøn, aktiv og åben boligby, hvor det bedste fra forstaden møder det bedste fra byen.

Strategiens principper
Denne vision skal opfyldes gennem fire hovedprincipper:

  1. Nye trafikforbindelser, både offentlig transport og veje og stier
  2. Nybyggeri med blandede boligformer
  3. Ruten skal gøres til et socialt og kulturelt samlingspunkt
  4. Bedre forbindelser mellem boligbebyggelsen og det omgivende landsskab

Strategien tegner de overordnede linjer. Men den konkrete udvikling sker i mindre projekter, som udvikles i et tæt samarbejde mellem kommunen, boligorganisationerne og beboerne.

SAB lægger vægt på kommunikation og en åben, involverende proces. 

 

Link til planerne her