Boliger til flygtninge i København

Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening har indgået en aftale om boliger til flygtninge i almene boligafdelinger for perioden frem til udgangen af 2018. For 2017 har kommunen fået en udmelding på 449 flygtninge i hele København, mens tallet for 2018 ikke kendes endnu.

Udgangspunktet for aftalen er, at ventelisten til de almene boliger ikke må påvirkes og at det ikke må berøre andre borgeres mulighed for at få en bolig via den boligsociale anvisning.

Boligerne skal findes gennem bedre udnyttelse af kommunens anvisningsret, deleboliger, dvs. flere beboere i samme lejemål, overskydende ældreboliger og på længere sigt nybyggeri.

Kommunen forpligter sig i aftalen til at introducere flygtningene til det at bo alment og at støtte op med opfølgende besøg.