Beboervalgte diskuterede mål for SAB

SAB er i fuld gang med at sætte kursen for de næste fem år. På et fællesmøde den 7. juni diskuterede og videreudviklede bestyrelserne i boligafdelingerne et oplæg fra organisationsbestyrelsen med tre indsatsområder: Drift, byg og fællesskab. Se her, hvad der kom ud af det.

Drift, byg og fællesskab er tre ord, der dækker bredt. Afdelingsbestyrelsernes diskussion præciserede, hvad SAB vil prioritere i kommende års arbejde. Det skal være effektivt og bæredygtigt, det skal være kvalitet.

SAB skal prioritere at udvikle:
1) Systematisk beboerservice
2) Tidssvarende boligudbud
3) Tryghedsskabende fællesskaber

Fra drift til systematisk beboerservice

Drift er affaldshåndtering, pasning af grønne arealer, vedligeholdelse, reparationer på fællesarealer og reparationer indenfor hos beboerne. Alt det der skal til, for at en boligafdeling fungerer. Som beboer kan man tage stilling til, om området er pænt, og om man får hjælp som forventet. Får man den rette beboerservice?

Afdelingsbestyrelserne melder klart ud. Som beboer er oplevelsen af en god respektfuld kontakt samt hurtig og kvalificeret hjælp allervigtigst. Fornemmelsen af, at der bliver taget hånd om et problem, og at der er styr på tingene.

Fra byg til tidssvarende byggeri

Byg er både nybyggeri og renoveringer af ældre byggerier. Skal SAB bygge nyt, og hvad skal prioriteres, når der renoveres?

Afdelingsbestyrelserne oplever, at der er behov for flere familieboliger, hvor der er plads til familier med børn. Det skal SAB bidrage til og være med til at sikre boliger for alle i hovedstaden. De ældre bygninger skal føres up to date, blandt andet i forhold til køkkener, bad og med miljørigtige kvalitetsmaterialer, der er nemme at vedligeholde. Resultatet af renoveringerne skal holde længe. 

Fra fællesskab til tryghedsskabende fællesskab

Fællesskab dækker ikke kun over det sociale fællesskab lokalt i afdelingerne, men også det forpligtende beboerdemokratiske fællesskab, hvor alle i en afdeling er med til at bestemme økonomien og andre forhold i afdelingen.

Fællesskabet er afgørende for stort som småt, melder afdelingsbestyrelserne. At hver mand føler sig som del af det store fællesskab i en afdeling er vigtigt for den generelle trivsel i boligområde. I det nære er gode relationer til naboerne vigtigt. Fællesskabet driver og støtter op om beboerdemokratiet og giver ejerskab til egen bolig og området. 

Næste skridt

Organisationsbestyrelsen i SAB inviterer afdelingsbestyrelserne til at arbejde videre med, hvordan boligorganisationen skal prioritere kræfterne de næste år på et seminar i september. SAB præsenterer en færdig plan for repræsentantskabet i januar 2018. 

Giv dit besyv med på Facebook
 

GAB, 23/6-17