Tab på fraflyttere

I 2013/14 nåede SAB´s samlede udgifter til tab ved fraflytning det hidtil højeste niveau nemlig i alt 10,8 mio. kr. Derfor besluttede SAB’s organisationsbestyrelse at få udarbejdet en analyse af, hvorledes tabene genereres og forslag til, hvordan disse tab kan forebygges. Tabene fremgår af afdelingsregnskaberne. 

SAB´s organisationsbestyrelse har nu vedtaget følgende tiltag for at forebygge tab:

 

  • SAB vil regulere beboerindskuddet, så det i alle afdelinger dækker minimum 3 måneders husleje

  • SAB vil forsøge at forebygge misligholdelse ved at tilbyde og reklamere for servicetjek og vejledning fra afdelingens driftspersonale

  • SAB vil fx på den årlige markvandring sikre, at afdelingen får drøftet indvendig vedligeholdelse og mindet beboere om, at de kan og skal anvende deres vedligeholdelseskonti

SAB vil styrke kendskabet til mulighed for gældsrådgivning og tilbud om økonomisk rådgivning allerede ved indflytning med anbefalinger om betalingsservice mv