Stig Torp Kaspersen bisat

SAB´s organisationsbestyrelsesmedlem og SAB-Tingbjergs afdelingsformand, Stig Torp Kaspersen. Et stort tab for organisationen, for Tingbjerg og ikke mindst for Stigs hustru, to børn og børnebørn, som han var meget tæt knyttet til.

I 1972 flyttede Stig til Tingbjerg, og allerede året efter var han aktiv i bestyrelsen, hvor han siden 1999 har været en solid afdelingsformand. Siden 2001 var Stig medlem af SAB´s organisationsbestyrelse, hvor han gjorde en indsats for at gøre SAB til en stærk boligorganisation.

Stig var desuden personificeringen af beboerdemokratiet i Tingbjerg, og hans virke gjorde ham til en institution i området.