KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Orientering fra bestyrelsen

Havemøbler

Et tilbagevendende spørgsmål som oftest stilles af nye naboere er:

Må man stille private havemøbler op på Valbyholms udeområder?

Da vi sidste år havde samme problematik, hvor vi bragte nedenstående i vores Beboerblad, genoptrykker vi regelsættet omkring havemøbler igen.

Svaret er enkelt, for ja. det må de godt.

Men der er et regelsæt i forbindelse hermed:

Private havemøbler har samme status som bebyggelsens øvrige havemøbler dvs. at:

  • De kan ikke reserveres som privat ejendom.
  • Der skal kunne bruges af alle beboere, som måtte have lyst til en hyggestund i det grønne.
  • Det er ejendomskontoret der løbende tilser tilstanden omkring de opstillede havemøbler. Skulle det opstå, at nogle møbler er i så ringe stand, at de enten skæmmer området eller er "farlige" i brug, vil Ejendomskontoret sørge for bortskaffelsen.

Mvh. Bestyrelsen