KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Affald skal sorteres

I Jydeholmen har vi affaldscontainere til:

  •        Dagrenovation
  •        Papir
  •        Pap
  •        Hård plast
  •        Metal
  •        Elektronik
  •        Glas
  •        Haveaffald
  •        Farligt affald ( kemi stilles i skralderummet Rundholmen 4 i gården ved kemiskab )
  •        Storskrald ( Rundholmen 4 )

 

Se mere om affaldssortering i Københavns Kommune