KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Affald skal sorteres

I Bispebjerg Terrasser har vi affaldscontainere til:

  •        Dagrenovation
  •        Papir
  •        Pap
  •        Hård plast
  •        Metal
  •        Elektronik
  •        Glas
  •        Haveaffald ( Orgelbyggervej/trekanten )
  •        Farligt affald ( Containergård/Miljøstation Tonemestervej 28 )
  •        Storskrald ( Containergård/Miljøstation Tonemestervej 28 )

Se mere om affaldssortering i Københavns Kommune