Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Tak for et vellykket SAB-seminar !

SAB-seminaret 2017 havde dette år særligt fokus på nye tider i den almene boligsektor:  Effektivisering, strukturer og digitalisering.

Som det første gik seminarbussen lørdag morgen til Farum Midtpunkt, hvor de beboervalgte kunne besøge en større boligafdeling, som havde gennemgået en større forvandling bl.a. på ejendomskontoret. Her fik SAB´s beboervalgte et indblik i nogle indbydende udendørs fællesarealer, og indendørsarealer som kan anvendes i døgnets 24 timer,. Til sidst fik seminarets deltagere et besøg i afdelingens seniorbofællesskab og indblik i det fællesskabskoncept som afdelingen kan tilbyde seniorer for bl.a. at modvirke ensomhed.

Fra Farum gik turen til Hillerød.  I afdelingen, Klostergården kunne man vise, hvordan et driftsfællesskab med andre afdelinger har skabt stor tilfredshed blandt beboere og medarbejdere:  Der udføres langt flere håndværkeropgaver af funktionærerne, og færre opgaver løses dermed af eksterne håndværkere, hvormed afdelingens udgifter er derfor faldende. Også beboerservicen opleves som markant forbedret, hvor der er oprettet et call-center, som kan besvare telefoniske beboerhenvendelser uden for ejendomskontorernes åbningstider.

Traditionen tro foregik selve seminaret på Klinten i Rødvig: På Klinten startede SAB´s formand, John B. Sørensen med at fortælle om den bevægelse som SAB er i, hvor også kundechef, Lene Vennits kunne fortælle om, hvordan SAB søsætter initiativer for effektiv og systematisk drift. Hertil kom beretninger om organisationens byggeri ved SAB´s næstformand, Frank Sass. Til sidst fik seminarets deltagere mulighed for at quizze med i et oplæg om, hvordan den digitale udvikling præger landet, borgerne og den almene boligsektors beboere.

Ved bussens tur tilbage til KAB var der fra både administrationen og deltagerne en stor tilfredshed og indtryk af et meget vellykket seminar.