Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i SAB. Én gang årligt i januar mødes repræsentantskabet og tager overordnede beslutninger om SAB. 

Repræsentantskabet skal blandt andet:

  • Godkende boligorganisationens regnskab og budget
  • Vælge organisationsbestyrelsen
  • Vælge repræsentanter til KAB's bestyrelse

Alle boligafdelinger har medlemmer

Repræsentantskabet består af beboere fra alle SAB boligafdelinger. Hver afdeling har ét medlem og yderligere ét medlem per påbegyndte 100 boliger. I praksis har alle afdelinger mindst to medlemmer, og jo større en afdeling er, jo flere medlemmer har den.

Referater fra repræsentantskabets møder

Her kan du finde det nyeste referat og se de gamle.

 

>Se referaterne her