Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

 

Repræsentantskabsmøde den 24. januar 2019

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at benytte formularen nederst. Tilmelding skal ske senest den 18. januar af hensyn til bestilling af mad.
 

Du kan stille forslag
Er du medlem af repræsentantskabet, kan du stille forslag, som bliver behandlet på repræsentantskabsmødet. Har du et forslag, skal du sende det til Sara Sjøholm på sms@kab-bolig.dk senest torsdag den 10. januar kl. 12.00.
 

Du kan stille op til organisationsbestyrelsen 
Er du medlem af repræsentantskabet, kan du stille op til organisationsbestyrelsen. Du kan stille op på forhånd via boksen til
højre, eller du kan stille op på selve repræsentantskabsmødet.

Melder du dit kandidatur via boksen til højre senest torsdag den 10. januar kl. 12.00, har du mulighed for at præsentere
dig selv i en kandidatfolder.

 

Se
Dagsorden, forretningsorden, vedtægtsændringer, forslag og valg
Referat af repræsentantskabsmøde 2018
Oversigt over kandidater til organisationsbestyrelsen
Regnskab, revisionsprotokollat og budget
Organisationsbestyrelsens beretning
Økonomisk årsrapport
Forslag til målsætningsprogram
 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Vær opmærksom på, at SAB afholder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. januar kl. 17.
 

Se
Dagsorden

 

Du tilmelder dig her 
Medlemmer af repræsentantskabsmødet kan deltage i mødet torsdag den 24. januar 2019 og tilmelder sig ved at udfylde formularen senest fredag den 18. januar kl.12.00.