Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

 

Repræsentantskabsmøde 2018

SAB´s repræsentantskabsmøde – godt gang i beboerdemokratiet

 

SAB´s formand blev genvalgt med applaus. Der blev for første gang afholdt digitale afstemninger og SAB har nu 4 kvinder i bestyrelsen. Der var stor debat om målsætningsprogram og servicecentre og repræsentantskabet ønskede en bedre inddragelse.

 

For tredje år i træk deltog mere end 80 beboervalgte i SAB´s repræsentantskabsmøde, som blev afholdt torsdag den 25. januar 2018.

 

Under stor applaus blev formanden for SAB, John B. Sørensen genvalgt for de næste to år. De tidligere bestyrelsesmedlemmer Said Hussein, Bjarne Krohn og Ellen Højgaard Jensen genopstillede og blev også genvalgt for to år mere, og som nyt medlem til organisationsbestyrelsen blev Pernille Høholt fra Tingbjerg valgt ind. Det betyder at SAB nu har fire kvindelige medlemmer i den i alt 11 mand store organisationsbestyrelse.

 

Digital afstemning

Alle repræsentantskabsmedlemmer fik ved indgangen udleveret noget der lignede en lille lommeregner, som i virkeligheden var en elektronisk stemmeboks. Med den skulle repræsentanterne afgive deres stemmer til valg af bestyrelsen og andre personvalg.

 

Det gjorde at afstemningerne kunne afgøres lynhurtigt og at resultatet kunne vises på storskærmen med det samme. Det sparede meget tid på mødet, fordi stemmeudvalget ikke skulle ud og tælle stemmesedler op.

 

Målsætningsprogram og servicecentre

Det helt store emne på dagsordenen var vedtagelsen af et nyt målsætningsprogram for SAB. Målsætningsprogrammet skal sætte kursen for SAB i de kommende 5 år, men følelserne var stærke, når det gjaldt formuleringerne om systematisk drift og servicecentre. Flere repræsentantskabsmedlemmer gav udtryk for, at de ønskede at blive inddraget bedre i processen for, hvordan driften skal tilrettelægges i afdelingerne.

 

Det lyttede organisationsbestyrelsen til og besluttede at trække sit forslag til målsætningsprogram tilbage og at fortsætte med det gamle målsætningsprogram, indtil et nyt kan vedtages.

 

På det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde den 21. februar 2018 besluttede bestyrelsen, at arbejde videre med en ny proces for driftssamarbejde mellem afdelingerne, hvor der både skal afholdes en stor fælles konference og møder i de lokale områder. Her kan man drøfte mere konkrete ønsker og behov, og undersøge muligheder og grader af samarbejde på tværs af afdelingerne.

 

Afgåede bestyrelsesmedlemmer

Formanden mindedes i sin mundtlige beretning Stig Torp Kaspersen, der døde pludseligt i oktober 2017, og ved afslutningen på repræsentantskabsmødet takkede han Ole Lagoni - der havde valgt at træde ud af bestyrelsen - for sit mangeårige arbejde. Ole modtog et stort bifald fra salen.

 

>> Det endelige referat af repræsentantskabsmødet kan læses her <<