Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

Om organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SAB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. 

Bestyrelsen tager blandt andet overordnede beslutninger om:

  • Drift og udvikling 
  • Vedligeholdelse og moderniseringer
  • Køb og salg af ejendommme
  • Nybyggerier
  • Udlejning og husleje

Organisationsbestyrelsen er beboervalgte

SAB's repræsentantskab vælger otte repræsentanter til organisationsbestyrelsen. Derudover er der en medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen og to medlemmer med særlig viden om sektoren.

Se medlemmerne af SAB organisationsbestyrelse
Læs om SAB repræsentantskab

Referater fra organisationsbestyrelsens møder

SAB's organisationsbestyrelse holder møde ca. 6 gange om året, og her drøftes aktueller sager og SAB's udvikling.

>Se referaterne her