SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

                       

 

 

BLOX var rammen, da 40 veloplagte og engagerede SAB’ere søndag den 10. juni 2018 tog hul på at formulere en række nye mål for SAB.

 

Dagen begyndte med tre korte oplæg, der havde til formål at skabe en aktuel ramme for deltagernes input til de nye mål. Bent Madsen, direktør i BL, lagde ud med at give deltagerne et blik ind i det politiske maskinrum. Her fylder særligt parallelsamfundspakken meget både hos BL og Folketingets partier, der set over en bred kam har haft et overordentligt stort fokus på den almene sektor i den seneste tid. Christian Berg Larsen fra Modus+ gav herefter en introduktion til fremtidens megatrends, hvor digitalisering er et af de altoverskyggende elementer. Afslutningsvis gav Lone Skriver fra KAB et indblik i nogle af de digitaliseringstiltag, som KAB forventer at søsætte indenfor nær fremtid.

 

Så var scenen sat for  de aktive fremmødte SAB’ere, der med stor iver kastede sig ind i arbejdet. Første skulle deltagerne sætte ord på deres bekymringer for fremtidens SAB og den almene boligsektor generelt. Og med afsæt heri formulerede deltagerne i fællesskab de allerførste bud på nogle overordnede fokusområder og mål for fremtidens SAB.  Huslejeøkonomi, beboerdemokrati, de svage beboere, bæredygtighed og miljø, fremtidens drift, og sunde og fremtidssikrede boliger var blandt de temaer, som deltagerne i fællesskab udpegede som centrale.

 

Formuleringen af målene skal ses som startskuddet på en række af møder med både SAB´s medarbejdere og de områdevise møder med afdelingsbestyrelserne, hvor alle har mulighed for at blive inddraget i at formulere, udbygge, nuancere, kommentere og på sigt også præcisere målene. Der er således fortsat rig mulighed for at komme med input både til temaer og konkrete mål.

 

"Det handler om at give en stemme til alle SAB’ere, der ønsker at bidrage, så forskellige holdninger, meninger og tanker kan være med til at præge fremtidens mål for SAB. Det kan ses som en meget åben form for diskussion og koordinering, der på den afsluttende konference den 10. november 2018 for afdelingsbestyrelserne gerne skulle munde ud i en prioritering af, hvad der bør være fremtidens mål for SAB" 

(SAB’s formand  John B. Sørensen)