Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

 

Fremtidens mål for SAB

 

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere kan være med til at give svarerne på.

Forventningen er, at de endelige mål  vil være klar til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i januar 2019. Her på siden kan du løbende holde dig opdateret om hvor vi er i arbejdet, få indblik i relevant materiale samt få overblik over hvordan du kan deltage

”Målet er,  at vi får skabt en god dialog i hele organisationen, og at vi derigennem får skabt et fælles fodslag, der giver et godt afsæt for SABs fremtidige udvikling” 

(Jeanette Staudorf, medlem af SAB´s organisationsbestyrelse)

 

 

Styregruppe

 

Styregruppe: til at lede arbejdet har organisationsbestyrelsen besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 1 medarbejderrepræsentant og 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Styregruppen samler op på de input, der kommer.

Medlemmer: John B. Sørensen, Mogens Hansen, Jeanette Staudorf, John Steen Johansen, Gertie Elleby, Ole Danemann, Lisa Teruel og René Petersen

 

 

 

Aktivitetsoversigt

 

Konference for afdelingsbestyrelsesmedlemmer:         Søndag den 10. juni kl. 10-14  

 

Konference for SAB´s medarbejdere:                              Mandag den 25. juni

 

Orienteringsmøde for afdelingsbestyrelser:                    Onsdag den 5. september kl. 17   -  KAB,  Kirkesalen,  Studiestræde 38 

 

Områdebasserede møder for afdelingsbestyrelser:       > Find datoer her <

 

Afsluttende konference:                                                     10. November 

Program følger

 

 

Arbejdet i billeder