Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

 

Fremtidens mål for SAB

 

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere kan være med til at give svarerne på.

Forventningen er, at de endelige mål  vil være klar til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i januar 2019. Her på siden kan du løbende holde dig opdateret om hvor vi er i processen, få indblik i relevant materiale samt få overblik over hvordan du kan deltage

”Målet er,  at vi får skabt en god dialog i hele organisationen, og at vi derigennem får skabt et fælles fodslag, der giver et godt afsæt for SABs fremtidige udvikling” 

(Jeanette Staudorf, medlem af SAB´s organisationsbestyrelse)

 

Styregruppe

 

Styregruppe: til at lede processen har organisationsbestyrelsen besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 1 medarbejderrepræsentant og 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Styregruppen samler op på de input, der kommer.

Medlemmer: John B. Sørensen, Mogens Hansen, Jeanette Staudorf, Karin Jensen, John Steen Johansen, Gertie Elleby, Ole Danemann, Lisa Teruel og René Petersen

 

 

 

Aktivitetsoversigt

 

Konference for afdelingsbestyrelsesmedlemmer:        Søndag den 10. juni kl. 10-14   (tilmeldingsfrist 3. juni 2018)

>> Program og tilmelding her <<

 

Konference for SAB´s medarbejdere:                              Mandag den 25. juni

Program følger

 

Områdebasserede møder for afdelingsbestyrelser:       September - datoer annonceres her på siden

Oplæg følger

 

Afsluttende konference:                                                     November - datoer annonceres her på siden 

Program følger

 

 

Processen i billeder