Endnu flere kan være med

"Som aktiv dér hvor du bor, kan du få indflydelse og gøre en forskel. Du er med til at bestemme, hvordan afdelingen og området skal være," siger Said Hussein, formand for SAB Utterslevhuse.

>Se, hvordan du kan være med

Spørgsmål og Svar

Du skal kontakte dit ejendomskontor, der kan hjælpe med, at håndtere problemet og sikre, at det ikke udvikler sig.

Du skal henvende dig til ejendomskontoret. Enten kan de afhjælpe problemet, eller I kan snakke sammen om mulige løsninger. Skal vinduerne skiftes ud, skal I beslutte det på et afdelingsmøde. Ejendomskontoret kan hjælpe dig, hvis du selv ønsker at stille forslag om udskiftning af vinduer.

Kontakt dit ejendomskontor for at høre nærmere om dine muligheder. Som udgangspunkt har du to muligheder. Enten kan du selv købe og få et nyt køkken installeret, og få udgiften afskrevet over 20 år. Du kan også på næste afdelingsmøde foreslå, at din boligafdeling optager lån til såkaldt kollektiv individuel modernisering. På forhånd skal du tjekke, hvad du må i afdelingens råderet. 

Det kan være udfordrende at bo dør om dør. Hver boligafdeling har ordensregler, men alligevel kan du opleve, at din nabo støjer eller på anden måde forstyrrer dig. Hvis du har mod på det, anbefaler SAB altid, at du taler med din nabo. Har du brug for støtte, kan du kontakte dit ejendomskontor. Du skal også vide, at KAB-fællesskabet tilbyder konfliktrådgivning. I sidste ende kan du formelt klage over din nabo igennem KAB. 

Du skal kontakte ejendomskontoret, der kan hjælpe dig med at ansøge om at sammenlægge lejligheder. Vær opmærksom på, at Københavns Kommune har begrænset mulighederne for at sammenlægge lejligheder for at bevare små lejligheder. Derfor er lejlighedssammenlægning i praksis kun en mulighed i ældre afdelinger med mange små boliger. Kan en sammenlægning af lejligheder lade sig gøre, kan SAB bidrage med op til totredjedele af udgifterne forbundet med sammenlægningen inden for en budgetramme på 200.000 kr. Afdelingen skal betale den sidste tredjedel.

Du skal straks kontakte din kommune direkte. Kommunen kommer så hurtigt som muligt ud for at fjerne rotten. Efterfølgende bedes du informere ejendomskontoret.
Sådan gør du, når du bor i København
Sådan gør du, når du bor i Herlev

Det betaler du selv for. Alle håndværkerhenvendelser skal gå igennem dit ejendomskontor. I nogle afdelinger har man en nød-tilkalde-ordning til helt særlige tilfælde. Disse telefonnumre kan som regel ses som opslag i opgangen, men de er desværre ikke registreret på hjemmesiden.

Anmeld det til politiet og henvend dig efterfølgende på dit ejendomskontor. Tal med dit forsikringsselskab, hvor du har din indboforsikring, hvis noget er stjålet eller ødelagt.

Du kan ringe eller henvende dig personligt i ejendomskontorets åbningstider, eller du kan sende en e-mail, når det passer dig. Du kan finde e-mail, telefonnr. og åbningstider på dit ejendomskontor på din afdelingsside. Find din afdelingsside her. 

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om man må holde husdyr. Du kan se reglerne for din afdeling i husordenen. Du finder husordenen på din afdelingsside. Find din afdelingsside her.