Endnu flere kan være med

"Som aktiv dér hvor du bor, kan du få indflydelse og gøre en forskel. Du er med til at bestemme, hvordan afdelingen og området skal være," siger Said Hussein, formand for SAB Utterslevhuse.

>Se, hvordan du kan være med

FAQ - Fraflytning

Du skal kontakte KAB og udfylde en opsigelsesblanket

Husk at både du og din samlever skal underskrive blanketten

https://www.kab-bolig.dk/beboer/fraflytning.aspx

Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. Det er muligt at flytte før de 3 måneders opsigelse er gået. Skriv datoen, hvor du ønsker at flytte i opsigelsen, så forsøger vi at genudleje din bolig i løbet af 4-6 uger.

OBS: Har din afdeling vedligeholdelsesordning A, skal du flytte 14 dage før den dato, som du har sagt boligen op til!

Vær opmærksom på, at der er 6 ugers varsel frem til den 1. for ungdomsboliger.

Eksempel: Hvis du opsiger mandag i uge 1, vil din opsigelse gælde fra den førstkommende den 1. efter mandag i uge 7.

SAB tilbyder dig at købe et boliggarantibevis. Det giver dig ret til at få tilbudt en bolig i SAB, der svarer til den, du fraflytter. Det gælder i tre år, fra den dag du fraflytter. Du skal kontakte udlejningen i KAB, hvis du vil købe et boliggarantibevis på telefon 33 63 10 00.